Natuurlijke kwaliteit

Onze aardkorst is opgebouwd uit talloze soorten gesteenten die de eigenschappen van het aardoppervlak bepalen. Natuursteen is naast onder andere zand, grind of klei één van de vele vormen van dat oppervlak.

Voorbeelden van natuursteen;

  • Arduin, kalksteen met een min of meer uitgesproken blauwgrijze kleur
  • Graniet, stolling gesteente met een grofkorrelig en gevlamd uiterlijk
  • Leissteen, sedimentair gesteente dat bestaat uit dunne lagen steen met een splijt oppervlakken
natuursteen_4